ביום הגדול והקדוש הזה אנו מתוודים על החטאים אשר גלויים וידועים לנו.

אנחנו יכולים אף לעשות רשימה של כל הפגמים שפגמנו והמעשים הרעים שאנו זוכרים שעשינו ולבקש עליהם סליחה.

אבל יתכן וישנם עוד חטאים רבים כל כך שחטאנו במהלך השנה. את חלקם שכחנו לרשום ברשימה שהכנו, מפאת הזמן שחלף ומפאת השכחה, וישנם גם חטאים שחטאנו ואפילו לא ידענו שחטאנו. לא ידענו שפגענו במישהו מסויים, לא ידענו שקילקלנו. עשינו חטאים בשגגה.

יום הכיפורים הוא יום של כפרה.

כאשר אנו מתוודים ביום זה על חטאינו הגלויים לנו  – אלוקים הרחום מכפר לנו באותה העת גם על חטאינו הנסתרים ועל חטאינו הנשכחים מעינינו. הוא מנקה אותנו  – "מנסתרות נקני".

כך גופנו:

אם אדם עושה בדיקות דם ורואה פתאום שמדדי הסוכר שלו נוסקים מעלה, שהכולסטרול גבוה, או שלחץ הדם שלו עלה, הוא מבין שכנראה הוא לא נהג כראוי עם גופו. הוא אכל מזונות המזיקים לו ומרעילים אותו והתעלם מצרכי גופו האמיתיים.

בדיקות הדם שהאדם עושה הם למעשה הדברים הגלויים לו. שם הוא יכול לראות את המדדים המדויקים אשר מצביעים בצורה ברורה על התוצאות של "חטאיו".

אך הגוף שלנו הוא נסתר ונעלם. יתכן ומערכות רבות של הגוף לא מצליחות לתפקד היטב אך הדבר אינו ניכר בבדיקות הדם.

יתכן ותהיה לנו סתימה בכלי הדם עקב אכילת מזון שומני רב, יתכן והכליות יהיו מותשות מנסיון לסלק עודפי חומציות שהצטברה עקב אכילת מזון יוצר חומציות רבה, יתכן והכבד שלנו נחלש, יתכן והתאים כבר יהיו חולים. יתכנו עוד אינספור דברים נסתרים מעייני בדיקות הדם ומעייני הרופא משום שהגוף החכם מצליח עדיין לאזן ולהסתיר.

כאשר אדם מחליט "לחזור בתשובה" עם גופו, לשוב ולאכול מזונות בריאים ומחזקים ולהתרחק ממזונות מחלישים ומזיקים – לא רק שהוא גורם לדברים הגלויים לו – למדדי הסוכר והכולסטרול לחזור ולהיות מאוזנים, אלא שבאותה העת הוא גורם גם לשאר מערכות הגוף לחזור להיות בריאות. הוא אמנם "מטפל" לכאורה רק בתיקון המדדים של הסוכר הגבוה או הכולסטרול, אך התיקון הזה משפיע ישירות על מערכות הגוף כולו.

יהי רצון מלפניך, שתכפר עלינו ותקבל ברחמים וברצון את תפילתנו.